e-sõnastik
Argikultuuri uurimise terminoloogia
mõiste
illustratsioon
tähestikuline otsing  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Õ Ä Ö Ü | kõik tähestikuline otsing  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Õ Ä Ö Ü | kõik
  mõiste: vormeliteooria

seotud illustratsioonid:  üles
# seotud illustratsioonid puuduvad

seotud mõisted:  üles
1. stereotüüpia, stereotüüp, stereotüüpne

sünonüümid:  üles
-

võõrkeelsed vasted:  üles
inglise: oral-formulaic theory

definitsioon:  üles
Klassikalise filoloogia Homerose eeposte uurimustest USAs (Milman Parry & Albert B. Lord) välja arenenud eepika uurimise koolkond. (vt Foley 1997, Foley 1985.)
Vormeliteooria esindajad ei pea seda folkloristikuks uurimissuunaks (põhirõhk on suulisusel ja eepikal, puudub mõiste rahvaluule~folkloor), kuid tulemused ühtivad suuresti folkloristika tulemustega. Ei kasuta mõistet stereotüüpia, kuid kirjeldavad sarnaste fuktsioonidega üksuseid ja funktsioone, mida nt eesti folkloristid.

Vormeliteooria põhiseisukoht on, et laul komponeeritakse igal esitusel uuesti (composition-in-performance), laulu esitus ei põhine kunagi päheõpitud kinnistekstil.

Vormeliteooria kasutab kolme põhilist analüüsiüksust, mis on:
1) vormelid (formula), värsimõõdult, keskselt ideelt ja sõnastuselt sarnased värsid, värsiosad ja nende moodustamise struktuurid;
2) teemad (theme), keskselt sisult sarnased korduvad laiemad narratiivseid ühikud;
3) jutustuse püsiv skeem (stable sceletion of narrative), mille moodustavad laulu süzhee sõlmpunktid. (Vt Foley 1997, Lord 1997.)

rahvusvaheline taust:  üles
-

interdistsiplinaarsus:  üles
-

kasutus:  üles
-

kirjandus:  üles
Foley, John Miles 1985. Oral-Formulaic Theory and Research. An Introduction and Annotated Bibliography. New York & London: Garland Bublishing, Inc.
Foley, John Miles 1997. Oral Tradition and its Implications. - A New Companion to Homer. Ed by Ian Morris, Barry Bowel. Leiden, New York, Köln: Brill, pp 146-173.
Lord, Albert B. 1997. The Singer of Tales. Ninth printing. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press.

laiendus:  üles
    1 osa
Märksõnaartiklile soovitatav viitamine:
Saarlo, Liina 2005. Vormeliteooria. - Argikultuuri uurimise terminoloogia e-sõnastik. Toim Tiiu Jaago. Tartu Ülikool, eesti ja võrdleva rahvaluule osakond. URL: https://argikultuur.folklore.ee

    sisene
esilehele  esilehele