e-sõnastik
Argikultuuri uurimise terminoloogia
mõiste
illustratsioon
tähestikuline otsing  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Õ Ä Ö Ü | kõik tähestikuline otsing  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Õ Ä Ö Ü | kõik
  mõiste: sotsiaalantropoloogia

seotud illustratsioonid:  üles
1. Bronislaw Malinowski (1884-1942) (viide)

seotud mõisted:  üles
1. etnoloogia
2. kultuuriantropoloogia
3. osalusvaatlus
4. rahvakultuur
5. rahvaluule

sünonüümid:  üles
-

võõrkeelsed vasted:  üles
inglise: social anthropology

definitsioon:  üles
Teadusharu, mis tegeleb sotsiaalsete süsteemide uurimisega, nii nagu see avaldub ühiskondlikes struktuurides, hõimu- või sugulussuhetes, poliitilistes või religioossetes süsteemides, majandustegevuses jms.

Antropoloogia (teadus inimesest ja inimkonnast) haru, mis keskendub ühiskonna uurimisele (vrd "kultuuriantropoloogia").

rahvusvaheline taust:  üles
Mõiste "sotsiaalantropoloogia" tähistab Suurbritanniast lähtunud antropoloogiateadust ning viitab ühiskondlikele süsteemidele keskendumisele. Selle suundumuse olulisteks teoreetilisteks arendusteks on nt funktsionalism ja strukturalism.

Sotsiaalantropoloogia määravaks meetodiks on pika-aegne osalusvaatlus.

interdistsiplinaarsus:  üles
vt "kultuuriantropoloogia"

kasutus:  üles
Eristus kultuuriantropoloogiast on anglo-ameerika teadusajaloost johtuv, mida briti koolkonna rajaja Edward B. Tylori ajal veel ei tuntud.

Klassikalise briti sotsiaalantropoloogia rahvusvaheliselt tuntumaid esindajaid on Bronislaw Malinowski, A. R. Radcliffe-Brown ja E. E. Evans-Pritchard. Neist viimased suhtusid taunivalt ’kultuuri’ uurimisse ning vastandumine ameerika koolkonnale oli teravaim 1940.-60. aastatel. Samas võib öelda, et briti antropoloogia tegeles temaatikaga, mida Põhja-Ameerikas haaras eraldi distsipliinina sotsioloogia; teisalt kujundas eriala koloniaalriigi huvid ning taak.

Nüüdseks on sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia eristamine taandunud, omades tähendust eelkõige ehk institutsionaalses plaanis (vastavate õppetoolide loomisel). Nt kaasaegsed entsüklopeedilised väljaanded ei püüa eraldada sotsiaal- ja kultuuriantropoloogiat, vaid pakuvad pigem ülevaateid eri maades praktiseeritud distsipliinide ajaloost. Neis on palju sisulist kokkulangevust, kuid terminoloogilist diferentseerumist.

kirjandus:  üles
Barnard, Alan & Spencer, Jonathan (eds) 2002. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London & New York: Routledge.
Kuklick, Henrika (ed) 2008. A New History of Anthropology. Malden & Oxford & Carlton: Blackwell Publishing.
Moore, Henrietta & Sanders, Todd (eds.) 2006. Anthropology in Theory: Issues in Epistemology. Malden–Oxfrod–Carlton: Blackwell Publishing.

laiendus:  üles
    1 osa
Märksõnaartiklile soovitatav viitamine:
Kuutma, Kristin 2008. Sotsiaalantropoloogia. - Argikultuuri uurimise terminoloogia e-sõnastik. Toim Tiiu Jaago. Tartu Ülikool, eesti ja võrdleva rahvaluule osakond. URL: https://argikultuur.folklore.ee

    sisene
esilehele  esilehele